ทำไมครูต้อง อบรม PLC

Share this post

บทความนี้ ตอบเหตุผลไว้ชัดเจน ว่าทำไม และทำอย่างไร ในการพัฒนาครู แบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)

http://www.educ.chandra.ac.th/stu/images/pdf/904.pdf

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *