คลิกดูขนาดเต็ม

ที่มา : Infographic การเลื่อนวิทยฐานะ https://www.otepc.go.th/images/00_YEAR2562/02_PTT/02_IT/picture/info-flow/AW_info_pv.pdf

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet